ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆੱਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ- https://dhcreator.dailyhunt.in/ 'ਤੇ ਜਾਓ >> ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ >> ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਪਿਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ >> ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈcreators@dailyhunt.in ਤੇ ਲਿਖੋ।