ਅਕਾਉਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ

ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੇ/ਖਾਲੀ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਪਿਆਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਐਸ ਸੈਟਿੰਗ ਡਾਰਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਮੀਨੂ (ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ->ਸੈਟਿੰਗਾਂ ->ਯੋਗ ਨਾਈਟ ਮੋਡ) ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਐਪ ...
ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਨਾਇਟ ਮੋਡ ਆੱਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੈਟਿੰਗਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁ...
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ/ਬੰਦ ਕਰੀਏ?
ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੈਟਿੰਗਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆੱਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਨਾਈਟ ਮੋਡ - ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ
ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ - 'ਸੈਟਿੰਗਾਂ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ - ਨਾਈਟ ਮੋਡ - ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ।
ਸਰਚ ਹਿਸਟਰੀ/ਐਕਟੀਵਿਟੀ/ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜੀਏ?
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆੱਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ- ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫ...
ਡੇਲੀਹੰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਤੁਸੀਂ 'ਨਿਊਜ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ' ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱ...
ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆੱਫ਼/ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਸਾਡੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆੱਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਪਸ: ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ>&...
ਕੀ ਮੈਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ...
ਐਪ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜੀਏ?
ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ YourFri...
ਫੋਂਟ ਸਾਇਜ਼ ਸਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ/ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਫੋਂਟ ਸਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ/ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡਿਟੇਲਸ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਬਣੇ 3 ਡਾੱਟਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ‘ਫੋਂਟ ਸਾਇਜ਼’ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਸਾਇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁ...