અમે આ માટે ક્ષમા માગીએ છીએ. કૃપા કરી અમને ન્યૂઝપેપર, કેટેગરી અને આર્ટિકલનું નામ મોકલી આપો અથવા તેનો સ્ક્રીનશૉટ મોકલો. અમે પ્રકાશક પાસે તપાસ કરશું અને શક્ય હશે એટલું જલ્દી ન્યૂઝ આર્ટિકલ્સને અપડેટ કરશું. (અથવા) તમને જો બધા જ આર્ટિકલ્સ માટે આ સમસ્યા હોય તો અહીં અને ક્રૉમ પર ક્લિક કરી વેબવ્યુ ઍપને અપડેટ કરવાનો પ્રયાસ કરો અને પછી ડેઈલીહન્ટ ઍપને બેકગ્રાઉન્ડમાંથી બંધ કરો અને ઍપને ફરી લૉન્ચ કરો અને તપાસી લો કે સમસ્યા ઉકેલાઈ છે કે નહીં. હજી પણ આ સમસ્યા હોય તો, કૃપા કરી તેનું સ્ક્રીનશૉટ અમારી સાથે YourFriends@Dailyhunt.in પર શૅર કરો