അതിന് ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ന്യൂസ്പേപ്പര്‍, കാറ്റഗറി, ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ എന്നിവയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കില്‍ അവയുടെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ടോ ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരിക. ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസാധകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ന്യൂസ് ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

(അല്ലെങ്കില്‍)

എല്ലാ ആര്‍ട്ടിക്കിളുകളിലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെയും ക്രോമിലും ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് വെബ്‌വ്യൂ ആപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, തുടർന്ന് ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്‍ നിന്നും ക്ലോസ് ചെയ്ത്, ശരിയായോ എന്നറിയാൻ ആപ്പ് റീലോഞ്ച് ചെയ്യുക.

തുടര്‍ന്നും പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, അതിന്‍റെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് YourFriend@Dailyhunt.in എന്ന വിലാസത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അയച്ചുതരിക.