સમાચાર

કોઈકવાર ક્રિકેટ સ્કૉર્સ મોડા આવે છે, એવું કેમ?
હા, સ્ટાર નેટવર્ક્સ પરના ક્રિકેટ સ્કૉર્સ 3 મિનિટ મોડા હોય છે. આ અમારી વચ્ચેની શરતો મુજબ છે. 
કેટલાક ન્યૂઝપેપર અવારનવાર અપડેટ કેમ નથી થતા?
આના વિશે અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. કોઈક વખત, પબ્લિશર્સ પાસેથી ન્યૂઝ કન્ટેન્ટ મેળવવામાં વિલંબ થતો હોવાનો અનુભવ અમને થાય છે અને આ કારણસર આ વિલંબ થતો હોય છે. ક્યા...
શું હું રમતગમતની મહત્વની ઘટનાઓ માટેની વિગતો મેળવી શકું છું, જેમ કે ફિફા વર્લ્ડ કપ?
હા, અમે તે ધરાવીએ છીએ. તે તમને સ્પૉર્ટ્સ કેટેગરી હેઠળ મળી આવશે. હેડલાઈન સેક્શનમાં ટોચની જમણી બાજુએ દેખાતા પ્લસ (+) ચિહ્ન પર ક્લિક કરો, ટૉપિક્સમાં જાવ અને ત્...
ન્યૂઝ આર્ટિકલ્સમાં સળંગપણાનો અભાવ છે, એવું કેમ?
અમે દિલથી ક્ષમા માગીએ છીએ. કૃપા કરી અમને ન્યૂઝપેપર, કેટેગરી અને આર્ટિકલનું નામ મોકલી આપો. અમે પ્રકાશક પાસે તપાસ કરશું અને શક્ય હશે એટલું જલ્દી ન્યૂઝ આર્ટિકલ...
આપણે કેટલી વાર સમાચાર અપડેટ કરીએ છીએ?
અમે દરેક મિનિટે સમાચારને અપડેટ કરવા માટે અમારું શ્રેષ્ઠ પગલું ભરીએ છીએ. પરંતુ કેટલીક વાર, તે ફક્ત આપણા પ્રકાશકો પર આધાર રાખે છે.
ડેઈલીહન્ટ પર શૉર્ટ ન્યૂઝ છે?
હા. અમે ધરાવીએ છીએ. તે મેળવવા માટે નીચેના સ્ટૅપ્સને અનુસરો. 'ડેઈલી શૅર' ટૅબ પર જાવ - 'શૉર્ટ ન્યૂઝ' પર ટૅપ કરો કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા/મદદ ...
ડેઈલીહન્ટ પર ફૅક ન્યૂઝ આર્ટિકલ્સ દેખાય તો?
કૃપા કરી નોંધી લો કે ડેઈલીહન્ટ વિવિધ પ્રકાશકોની સાઈટ પરથી ન્યૂઝ એકત્ર કરે છે અને પ્રકાશકો પાસેથી ન્યૂઝ મળતાં જ તેમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર કર્યા વિના તરત જ ...
ચોક્કસ કેટેગરીના ન્યૂઝ જોવા ઈચ્છતા ન હોઈએ તો?
તમે જો કોઈ એક ચોક્કસ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ ઓછું વાચવા ઇચ્છતા હો તો, તમે 'આવી કન્ટેન્ટ ઓછી દેખાડો' અથવા 'રસ નથી'માંથી પસંદગી કરવા સાથે યોગ્...
ન્યૂઝપેપરને અનબ્લૉક કઈ રીતે કરવું?
હા. લૉકલ ન્યૂઝ અપડેટ્સ મેળવવાનું આ ફીચર અમે ધરાવીએ છીએ. આવું કરવા માટે, કૃપા કરી નીચે જણાવેલા સ્ટૅપ્સને અનુસરો. "બ્લૉક્ડ" સેક્શનમાંના (આને શોધવા મ...
કોઈ ચોક્કસ આર્ટિકલ અંગે રિપોર્ટ કઈ રીતે કરવો?
કશુંક યોગ્ય ન હોય ત્યારે કૃપા કરી મોકળાશપૂર્વક તમારી પ્રતિક્રિયા આપો અને એ જ પૅજ પર નીચે યાદીમાં જણાવેલા યોગ્ય કારણમાંથી પસંદગી કરી તેના વિશે જાણવામાં અમારી...