સમાચાર

આર્ટિકલ્સ માટેનું શૅર ઑપ્શન
હા, હવે તમે વૉટ્સઍપ, ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ, જીમેઈલ, હૅન્ગઆઉટ્સ અને તેના જેવા વિવિધ અન્ય અનેક માધ્યમો દ્વારા ન્યૂઝ આર્ટિકલ શૅર કરી શકો છો. આવું કરવા માટે, ન્ય...
આર્ટિકલ્સ માટેનું કમૅન્ટ ઑપ્શન
કમૅન્ટ કરી ન્યૂઝ આર્ટિકલ્સ પર તમારા અભિપ્રાયો વ્યક્ત કરો. આવું કરવા માટે, આર્ટિકલની નીચે દેખાતા મૅસેજ આઈકોન પર ક્લિક કરી શકો છો અને તમારી કમૅન્ટ લખી શકો છો....
તમે કદાચ કોઈ કેટેગરી ઉમેરવા ઇચ્છતા હશો, જેમ કે, તમારા શહેરના સમાચાર. શું કરવું?
તમે વાચવા ઇચ્છતા હો એ ન્યૂઝ કેટેગરી અને તે કયા પેપરમાં છે, એ વિશે અમને જણાવો. પ્રકાશક પાસે તે ઉપલબ્ધ હશે તો, ડેઈલીહન્ટ પર તે ઉમેરવાનો અમે પ્રયાસ કરશું.  અમા...
ન્યૂઝ આર્ટિકલ્સ અધૂરા દેખાય છે, એવું કેમ?
અમે આ માટે ક્ષમા માગીએ છીએ. કૃપા કરી અમને ન્યૂઝપેપર, કેટેગરી અને આર્ટિકલનું નામ મોકલી આપો અથવા તેનો સ્ક્રીનશૉટ મોકલો. અમે પ્રકાશક પાસે તપાસ કરશું અને શક્ય હ...
આવું વધુ કન્ટેન્ટ દેખાડો
તમને કોઈ ચોક્કસ કેટેગરી ગમી હોય અને તમે એ પ્રકારના વધુ ન્યૂઝ મેળવવા ઇચ્છતા હો, તો તમે 'આવું કન્ટેન્ટ વધુ દેખાડો'ને સીલેક્ટ કરી શકો છો. 
તમારા પ્રિય ન્યૂઝપેપર અથવા કેટેગરી ઉમેરવાની અમે ગૅરન્ટી આપીએ છીએ?
અમે દિલગીર છીએ, અમે કદાચ એવું કરી શકીએ એમ નથી. પણ અમે અમારાથી બનતા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશું. 
કોઈ ચોક્કસ ન્યૂઝપેપર બ્લૉક કઈ રીતે કરવું?
કોઈ ચોક્કસ ન્યૂઝ સૉર્સને બ્લૉક કરવાનું ફીચર હવે અમે ધરાવીએ છીએ. આવું કરવા માટે, કૃપા કરી નીચે જણાવેલા સ્ટૅપ્સને અનુસરોઃ ચોક્કસ ન્યૂઝ સૉર્સના કોઈપણ આર્ટિકલને...
તમને તમારા પ્રિય ન્યૂઝપેપર કદાચ ન દેખાતા હોય? આવા કિસ્સામાં શું કરવું?
તમારા પ્રિય ન્યૂઝપેપર વિશે અમને જણાવો. અમે ડેઈલીહન્ટ પર તેને ઉમેરવાનો પ્રયાસ કરશું. અમારું ઈમેઈલ એડ્રેસ છે YourFriends@Dailyhunt.in 
ખાસ ન્યૂઝ અથવા કોઈ ઈવેન્ટ કવરેજ
અપડેટેડ રહેવા માટે, જ્યારે કોઈ રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ બને ત્યારે ડેઈલીહન્ટ પર રહો. ભૂતકાળમાં કવર કરવામાં આવેલી આવી ઘટનાઓમાંની કેટલીક હતી, ભારતમાં ...
શું હું માત્ર મારા પસંદ કરેલા ન્યૂઝપેપર, ટૉપિક્સ અથવા હૅશટૅગ્સ, લૉકેશન્સ, ફૉલો કરેલી પ્રોફાઈલ્સ પરના ન્યૂઝ જ વાચી શકું છું?
હા. તમારી પસંદગીના ન્યૂઝપેપર, ટૉપિક્સ અથવા લૉકેશન્સમાંથી ન્યૂઝ અપડેટ્સ મેળવવાનું આ ફીચર અમે ધરાવીએ છીએ. આવું કરવા માટે, નીચેના સ્ટૅપ્સને અનુસરો. ફૉલો કરેલા ...