எங்களது ஆப்பில் நைட் மோட் ஆப்சன் உள்ளதை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகிறோம், டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க.  செட்டிங்ஸ் மீது கிளிக் செய்தால் அதற்குரிய நைட் மோட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது உங்களுக்கு உதவும் என நம்புகிறோம்.