ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಶನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಶನ್ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.