ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଆମ ଆପ୍‌ରେ ନାଇଟ୍‌ ମୋଡ୍‌ ଅପ୍‌ସନ ରହିଛି, ଡେଲିହଣ୍ଟ ଆପ୍‌ ଖୋଲି ବାମପଟ କୋଣର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କର

ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କଲେ ଆପଣ ନାଇଟ୍‌ ମୋଡ୍‌ ଅପ୍‌ସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ