எங்களது ஆப்பில் சேமித்த ஆர்டிகிள்ஸ் ஆப்ஷன் உள்ளதை உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். அதற்குரிய வழிமுறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க. ஹிஸ்டரி/ ஆக்டிவிட்டி/ சேவ் என மூன்று டேப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.  இது உங்களுக்கு உதவும் என நம்புகிறோம்.