டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க. அதன் கீழே உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் மற்றும் பிளாக்டு என இரண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும்.  அதற்குரிய ஃபாலோயிங் கிளிக் செய்து பாருங்கள்.