డైలీహంట్ యాప్‌ను తెరిచి, ఎగువ ఎడమ వైపు మూలన ఉన్న మీ ప్రొఫైల్‌పై క్లిక్ చేయండి.

కొంచెం దిగువన మీరు ఫాలోయింగ్ అలాగే బ్లాక్డ్ అనే రెండు ఆప్షన్స్‌ను చూడగలరు.

వీటిని చూడటం కోసం ఫాలోయింగ్‌పై క్లిక్ చేయండి.