ପ୍ରିୟ ୟୁଜର, ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି । ଆମ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଆପ୍‌କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇଦେବା ଲାଗି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇଥାଉ ।

ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସମୀତି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଚଲାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ।