అవును. మాకు రేట్ కార్డ్ ఉంది. మిమ్మల్ని మేము సంప్రదించడం కోసం దయచేసి మీ కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్, నంబర్‌ను మాకు పంపండి. ఇది మా ఈమెయిల్ అడ్రస్ yourfriends@dailyhunt.in.

లేదా మీరు ఈ సైట్‌ను విజిట్ చేయగలరు:
http://dae.dailyhunt.in and select sign-up option https://dae.dailyhunt.in/#toregister