ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ರೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ yourfriends@dailyhunt.in.

ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಸೈಟ್‌ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು: http://dae.dailyhunt.in and select sign-up option https://dae.dailyhunt.in/#toregister