మీ డివైజ్‌లో చేసిన సెట్టింగ్స్ వల్ల ఇలా జరుగుతూ ఉండవచ్చు. నోటిఫికేషన్స్ పొందడానికి మీ డివైజ్‌కు సంబంధించిన కింది సెట్టింగ్స్‌ను మీరు మార్చవచ్చు.

దయచేసి ఫోన్‌లోని సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లండి, ‘బ్యాటరీ’ కోసం చూడండి, ‘డైలీహంట్’ యాప్‌పై క్లిక్ చేయండి, అలాగే 'Power Consumption Protection'పై ట్యాప్ చేయండి, ఆ తర్వాత నోటిఫికేషన్స్ పొందడానికి ‘Background Freeze, Optimization & Doze'ను డిజేబుల్ చేయండి.