ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೋಟಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್‌ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 'Battery' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 'ಡೈಲಿಹಂಟ್' ಆ್ಯಪ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'Power Consumption Protection' ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'Background Freeze, Optimization & Doze' ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿ.