ഹായ് യൂസര്‍, ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഈ ദുരനുഭവത്തിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആപ്പിന്‍റെ ഓള്‍ഡ്‌ വേര്‍ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാവുന്നത്.

അതിനാൽ ദയവായി പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്നും ഇതേ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി YourFriend@dailyhunt.in എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക.