ಹಾಯ್ ಯೂಸರ್, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೀವು ಆ್ಯಪ್‌ನ ಹಳೆಯ ವರ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಆ್ಯಪ್‌ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ YourFriends@dailyhunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.