ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിന്‍റെ ആശംസകൾ.

മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് ആനിമേറ്റഡ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും.

1. നിങ്ങളുടെ പേര് നല്‍കുക
2. നിങ്ങളുടെ യൂസര്‍നെയിം നല്‍കുക

ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 3 ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം

1. മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക
2. ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക
3. ഗൂഗിള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക

ഈ വിവരങ്ങള്‍ സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു