ಹೌದು, DH ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಬಯೋ ಅನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. DH ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ >> ಹೊಸ ಬಯೋ ಸೇರಿಸಿ>> ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. 


ನೀವು DH ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.


ಯಾವುದೇ ನೆರವು/ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮಗೆ creators@dailyhunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ