అవును. మీరు బయోను DH క్రియేటర్ పోర్టల్ నుంచి మార్చుకోవచ్చు. DH క్రియేటర్ పోర్టల్‌లోని ప్రొఫైల్ వివరాలకు వెళ్లండి >> కొత్త బయోను జోడించండి >> సబ్‌మిట్ చేయండి.

మీరు DH క్రియేటర్‌ను ఆనందిస్తున్నారని ఆశిస్తున్నాము.

ఏదైనా సహాయం / హెల్ప్ కోసం, creators@dailyhunt.in లో మాకు ఈమెయిల్ పంపండి