પ્રિય યુઝર, આ અનુભવ માટે અમે ક્ષમા માગીએ છીએ, કોઈ ત્રીજી પાર્ટી વેબસાઈટ પરથી ઍપ ડાઉનલૉડ્સને ડેઈલીહન્ટ પ્રોત્સાહન આપતું નથી, અથવા યુઝરને સીધી જ ઍપ ડાઉનલૉડ કરવા પ્રોત્સાહિત કરતું નથી. અમે રેફરલ પ્રોગ્રામ ધરાવીએ છીએ, જેમાં ડેઈલીહન્ટના હાલના યુઝર અન્ય યુઝરને રીફર કરી શકે છે. અમારા યુઝર્સની સુરક્ષા અને ગુપ્તતા પર અમે પૂરતું ધ્યાન આપીએ છીએ, અને બધી ઍપ સીધી જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરથી ડાઉનલૉડ થાય છે.  તમારા માટે તથા તમારા જેવા અન્ય યુઝર્સ માટે આ સમસ્યાને ઉકેલવામાં અમારી મદદ કરવા માટે, વેબસાઈટ યુઆરએલ જ્યાં તમે આ લિન્ક જોઈ હોય, તેની સાથે yourfriends@dailyhunt.in પર અમારો સંપર્ક કરો. આ સમસ્યા શક્ય એટલી જલ્દી ઉકેલવા માટે અમે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરશું.