ક્રીયેટર

ડેઈલીહન્ટ પરના મારા આર્ટિકલ્સને હું સોશિયલ મિડિયા પર કઈ રીતે શૅર કરી શકું છું?
હા. તમે ડેઈલીહન્ટ પરના તમારા આર્ટિકલ્સ સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફૉર્મ્સ પર શૅર કરી શકો છો. કૃપા કરી આ સ્ટૅપ્સ અનુસરો.  •        ડેઈલીહન્ટ ઍપમાં તમારી પ્રોફાઈલ પર...
ડેઈલીહન્ટ પર મારી ઍક્ટિવિટીને ટ્રૅક કઈ રીતે કરવી?
હા. તમે તમારી ઍક્ટિવિટિઝ ટ્રૅક કરી શકો છો. કૃપા કરી નીચે જણાવેલા સ્ટૅપ્સને અનુસરોઃ  •        ડેઈલીહન્ટ ઍપ પરની તમારી પ્રોફાઈલ પર જાવ.  •        બાયો હેઠળન...
DH ક્રીએટર પૉર્ટલમાં હું કમૅન્ટ કઈ રીતે વાચી શકું છું?
કૃપા કરી પાથને અનુસરો, DH ક્રીએટર પૉર્ટલ>> “પબ્લિશ થયેલું” ફિલ્ટરને પસંદ કરો>> કર્સરને પૉસ્ટની ઉપર લઈ જાવ>>કમૅન્ટ પર ક્લિક કરો આશા રાખીએ છ...
ડેઈલીહન્ટ ઍપ પર હું કમૅન્ટ ક્યાં જોઈ શકું છું?
કૃપા કરી નીચેના પાથને અનુસરો. ડેઈલીહન્ટ ઍપમાં તમારી પ્રોફાઈલમાં જાવ>> પૉસ્ટ પર ક્લિક કરો>> નીચે, “કમૅન્ટ ઉમેરો”ની બાજુમાંના કમૅન્ટ આઈકોન પર ક્લિ...
મેં રજિસ્ટર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે મારા નંબર પર OTP આવ્યો નહીં?
આ બાબતે અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. તમે તમારો નંબર આપી શકો અને વેરિફિકેશન માટે બીજો નંબર આપશો તો બહુ સારું રહેશે. કૃપા કરી અમને creators@dailyhunt.in પર ઈમેઈલ કર...
હું મારો મોબાઈલ નંબર વેરિફાઈ કરવાનો પ્રયાસ કરું છું ત્યારે તે દેખાડે છે કે “પ્રમાણિત કરવા માટે આ ફોન નંબર માન્ય નથી”
આ બાબતે અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. તમે તમારો નંબર આપી શકો અને વેરિફિકેશન માટે બીજો નંબર આપશો તો બહુ સારું રહેશે. કૃપા કરી અમને creators@dailyhunt.in પર ઈમેઈલ કર...
હું મારો મોબાઈલ નંબર વૅરિફાઈ કરવાનો પ્રયાસ કરું છું ત્યારે તે દેખાડે છે કે “ઈશ્યુ પ્રમાણિત કરવાના મહત્તમ પ્રયાસો તમે કરી લીધા છે”
આ બાબતે અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. તમે તમારો નંબર આપી શકો અને વેરિફિકેશન માટે બીજો નંબર આપશો તો બહુ સારું રહેશે. કૃપા કરી અમને creators@dailyhunt.in પર ઈમેઈલ કર...
પ્લેટફૉર્મ પર મારી પ્રોફાઈલ દેખાતી નથી?
કૃપા કરી “ન્યૂઝ ભાષા” બદલો અને આવું કરવા માટે નીચે જણાવવામાં આવેલા પાથને અનુસરો. ઍપ સેટિંગ્સમાં જાવ>> ન્યૂઝ ભાષા પર ક્લિક કરો>> તમે લખતા હો એવી ...
મારી પ્રોફાઈલ હેઠળની પૉસ્ટ્સ મને દેખાતી નથી
અમે પહેલા તમને “ન્યૂઝ ભાષા” તપાસી લેવાની વિનંતી કરીએ છીએ. કૃપા કરી આવું કરવા માટેના સ્ટૅપ્સ નીચે મળશે. ઍપ સેટિંગ્સમાં જાવ>> ન્યૂઝ ભાષા પર ક્લિક કરો>...
મારી કમાણી હું કયાં જોઈ શકું છું?
DH ક્રીએટર પ્લેટફૉર્મ ઑનલાઈન નાણાં કમાવવાનું પ્લેટફૉર્મ/ ઑનલાઈન વર્ક ફ્રૉમ પ્લેટફૉર્મ/ પૅઈડ ફ્રીલાન્સ પ્લેટફૉર્મ ન હોવાથી, તમે કમાણી જોઈ નહીં શકો. તમે જો કો...