ક્રીયેટર

શું હું મારા DH ક્રીએટર પૉર્ટલની ભાષા બદલી શકું છું?
હા, લૉગઆઉટ બટનની બાજુના ડ્રૉપ ડાઉનમાંની ભાષામાંથી પૉર્ટલમાં ભાષા બદલી શકો છો. 
શું હું પૉસ્ટ ઍન્ગેજમેન્ટ – વ્યૂઝ, શૅર, લાઈક્સ વગેરે જોઈ શકું છું?
હા, તમે તમારા ડૅશબૉર્ડ પર તમારી પૉસ્ટ ઍન્ગેજમેન્ટ્સ જોઈ શકો છો. DH ક્રીએટર પૉર્ટલ પર જાવ>> ડૅશબૉર્ડ પર ક્લિક કરો કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા/ મદદ માટે અમને ...
હું મારો પરિચય ક્યાંથી બદલી શકું?
હા, તમે DH ક્રીએટર પૉર્ટલ પરથી તમારો પરિચય બદલી શકો છો. DH ક્રીએટર પૉર્ટલમાં પ્રોફાઈલની વિગતોમાં જાવ>> નવો પરિચય ઉમેરો>> સબમિટ કરો. આશા રાખીએ છી...
ડેઈલીહન્ટ ઍપ પર મારું પ્રોફાઈલ પિક્ચર કઈ રીતે બદલવું?
અત્યારે, ડેઈલીહન્ટ ઍપના માધ્યમથી પ્રોફાઈલમાં ફેરફાર કરવાનો ઑપ્શન અમે ધરાવતા નથી. તમે DH ક્રીએટર પૉર્ટલના માધ્યમથી તમારું પ્રોફાઈલ પિક્ચર બદલી શકો છો. https:...
હું મારી DH ક્રીયેટર પ્રોફાઈલ ક્યાં જોઈ શકું છું?
તમારી રજિસ્ટર્ડ ઈમેઈલ આઈડી પરથી DH ક્રીએટર પૉર્ટલ પર સાઈનઈન કર્યા બાદ ડેઈલીહન્ટ ઍપ પર તમારી પ્રોફાઈલ જોવા મળશે. આશા રાખીએ છીએ કે તમે DHનો આનંદ લઈ રહ્યા છો. ...
DH ક્રીએટર પ્લેટફૉર્મ પર હું બે ઍકાઉન્ટ રાખી શકું છું?
હા. બે અલગ-અલગ ઈમેઈલ આઈડીનો ઉપયોગ કરી તમે બે ઍકાઉન્ટ રાખી શકો છો. આશા રાખીએ છીએ કે તમે DHનો આનંદ લઈ રહ્યા છો. કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા/ મદદ માટે અમને creators@...
DH ક્રીયેટરમાં કઈ રીતે જોડાવું?
અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે, https://dhcreator.dailyhunt.in/ પર રજિસ્ટર કરાવો અથવા તમારી સોશિયલ પ્રોફાઈલ લિન્ક અને કામના સૅમ્પલ સાથેનો મેઈલ creators@dailyhu...
ચુકવણી મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછા વ્યુઝની સંખ્યા શું છે?
તમારી સખત મહેતન, કન્ટેન્ટ અને પ્રતિભાના આધારે પ્રશંસાના પ્રતીક રૂપે ચુકવણી કરવામાં આવે છે. પૉસ્ટ કરવાના તમારા સાતત્ય, કન્ટેન્ટની પ્રસ્તુતતા, બહેતર સહભાગિતા ...
OTP વેરિફિકેશન માટે શું હું કોઈ બીજાના ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરી શકું છું?
હા, OTP વેરિફિકેશન માટે તમે કોઈ બીજાના ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા/ મદદ માટે અમને creators@dailyhunt.in પર ઈમેઈલ કરો