ஆம், ஸ்டார் நெட்வொர்க்ஸ் தரும் கிரிக்கெட் ஸ்கோர்ஸ் 3 நிமிடங்கள் தாமதமாகிறது. இது எங்களது விதிமுறைகளின்படி செயல்படுகிறது.