உங்கள் சாதனத்தில் செய்யப்பட்ட அமைப்புகளின் காரணமாக இருக்கலாம். அறிவிப்புகளைப் பெற, உங்கள் சாதனத்தின் கீழே உள்ள அமைப்புகளை மாற்றலாம்.


விருப்பம்: 1 பாதுகாப்பு >> அனுமதி >> தானியங்கு தொடக்கம் >> Dailyhunt ஐ இயக்கு என்பதற்குச் செல்லவும்.


(A) கருவிகள்/ஃபோன் அமைப்புகளில் இருந்து பாதுகாப்புக்குச் செல்லவும்


(பி) பாதுகாப்பின் கீழ் அனுமதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்


(C) தானியங்கு தொடக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்


(D) டெய்லிஹண்ட்டை 'இயக்கு'


(அல்லது)


விருப்பம்-2: அமைப்புகள் - பேட்டரிக்கு செல்க


'பயன்பாடுகளைத் தேர்ந்தெடு' என்பதைத் தட்டவும்


'டெய்லிஹன்ட்' ஆப்ஸைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்


'பேட்டரி சேவர்' அல்லது 'கட்டுப்பாடுகள் இல்லை' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்


விருப்பம் 3: அறிவிப்புகள் & நிலைப் பட்டிக்குச் சென்று >> ஆப்ஸ் அறிவிப்புகள் >> 'டெய்லிஹண்ட்' ஆப்ஸைத் தட்டவும் >> இயக்கு


'பயன்பாட்டு அறிவிப்புகள்' என்பதைத் தட்டவும்


'டெய்லிஹண்ட்' என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, கீழே உள்ள விருப்பங்களை இயக்கவும்


விருப்பம் 4: அமைப்புகள் >> நிறுவப்பட்ட பயன்பாடுகள் >> என்பதற்குச் சென்று 'Dailyhunt' பயன்பாட்டைத் தட்டவும் மற்றும் 'AutoStart' ஐ இயக்கவும்


விருப்பம் 5: மொபைல் அமைப்புகளில் இருந்து 'ஒத்திசை' என்பதற்குச் செல்லவும்.


(A) நீங்கள் மொபைல் டேட்டாவைப் பயன்படுத்தினால், ‘ஒத்திசைவு’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்


      (B) ஆனால், நீங்கள் Wi-Fi இணைப்பைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், தயவுசெய்து ‘ஒத்திசைவு’ & ‘Wi-Fi மட்டும்’ இரண்டையும் தேர்ந்தெடுத்து, ‘இப்போது ஒத்திசை’ என்பதைத் தட்டவும்


மொபைல் டேட்டா & வைஃபை இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடாது.


மேலே உள்ள அனைத்து படிகளையும் இயக்கிய பிறகும், உங்களுக்கு இன்னும் அறிவிப்பு வரவில்லை என்றால், உங்கள் ஆப் கிளையண்ட் ஐடியுடன் YourFriends@Dailyhunt.in இல் எங்களுக்கு எழுதவும்.


குறிப்பு: கிளையண்ட் ஐடியை உதவியின் கீழ் US பற்றிப் பிரிவில் காணலாம்