கீழே உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றி நியூஸ் மொழியை மாற்றும்படி உங்களை கேட்டுக் கொள்கிறோம்.  டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃபைல் கிளிக் செய்க. நியூஸ் மொழி ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து உங்களுக்குரிய மொழியை தேர்வு செய்க.