దయచేసి కింది స్టెప్స్‌తో న్యూస్ భాషను మార్చాల్సిందిగా మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము.

డైలీహంట్ యాప్‌ను తెరిచి, ఎగువ ఎడమ వైపు మూలన ఉన్న మీ ప్రొఫైల్‌పై క్లిక్ చేయండి.

న్యూస్ భాష ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి, తద్వారా మీకు ఇష్టమైన భాషను ఎంచుకోండి.