ന്യൂസ് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാന്‍ ദയവായി താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്തുടരുക

മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ന്യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക