ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀତ । ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପବ୍ଲିସରଙ୍କଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ନ୍ୟୁଜ୍‌ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଏପରି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ । ତଥାପି ନ୍ୟୁଜ୍‌ ପେପର୍‌ଗୁଡିକ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍‌ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଉ ।

ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ YourFriends@Dailyhunt.inରେ ମେଲ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବୁ ।