ಈ ಕುರಿತು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್‌ಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ YourFriends@Dailyhunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.