ഇതിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ഖേദിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ, പബ്ലിഷര്‍മാരില്‍ നിന്നും ന്യൂസ് കണ്ടന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനാലാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ വൈകുന്നത്.

ചില സമയങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക തകരാറുമൂലവും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ പത്രങ്ങളും സ്ഥിരമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങള്‍ നിരന്തരം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇത്തരത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ ദയവായി YourFriend@Dailyhunt.in എന്ന വിലാസത്തില്‍ അവ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക, ഞങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും.