మీ చుట్టూ జరుగుతున్న వార్తల గురించి అప్‌డేట్ అయి ఉండాలని మీరు కోరుకుంటారని మేము భావిస్తున్నాము, అందుకే ఈ నోటిఫికేషన్స్‌ను పంపిస్తాము. అయితే, మీకు అవసరం లేకపోతే వాటిని మీరు ఎప్పుడైనా ఆపివేయవచ్చు.