మీ డివైజ్‌లో చేసిన సెట్టింగ్స్ వల్ల ఇలా జరుగుతూ ఉండవచ్చు. నోటిఫికేషన్స్ పొందడానికి మీ డివైజ్‌కు సంబంధించిన కింది సెట్టింగ్స్‌ను మీరు మార్చవచ్చు.

దయచేసి ఫోన్‌లోని సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లండి, ‘బ్యాటరీ’ కోసం చూడండి, 'High Background Power Consumption'పై క్లిక్ చేయండి, ఆ తర్వాత నోటిఫికేషన్స్ పొందడానికి ‘డైలీహంట్’ యాప్‌ను ఎనేబుల్ చేయండి.