ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್‌ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 'ಬ್ಯಾಟರಿ' ಗಾಗಿ ನೋಡಿ, 'High Background Power Consumption' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 'ಡೈಲಿಹಂಟ್' ಆ್ಯಪ್‌ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ.