വലിയ ഇമേജുകൾ ഓഫാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ആപ്പിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ ലേ ഔട്ട് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകള്‍ പിന്തുടരാവുന്നതാണ്

സ്റ്റെപ്പുകള്‍: ആപ്പ് തുറക്കുക >> പ്രൊഫൈൽ സെക്ഷനില്‍ ടാപ്പ് ചെയ്യുക >> ആപ്പ് സെറ്റിംഗ്സ് >> ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്‍ഡ്സ് ലേ ഔട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിനോ സേവനത്തിനോ YourFriends@Dailyhunt.in
എന്ന വിലാസത്തില്‍ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക