സെറ്റിംഗ്സ്

യൂസര്‍ നെയിം എങ്ങനെ ചേര്‍ക്കാം?
ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിന്‍റെ ആശംസകൾ. മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് ആനിമേറ്റഡ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. 1. നിങ...
നൈറ്റ് മോഡ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം?
ആപ്പിൽ നൈറ്റ് മോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള കാര്യം ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്...
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം/ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാം?
മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍സ് ഓപ്ഷൻ കാണാവുന്ന...
ആപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം?
മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ അവസാന ഓപ്ഷനായി സൈൻ ഔട്ട്‌ കാണാം.
സെര്‍ച്ച് ഹിസ്റ്ററി/ആക്ടിവിറ്റി/ സേവ്ഡ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍സ് എന്നിവ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?
ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ സേവ്ഡ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍. മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള...
ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ന്യൂസ്‌പേപ്പര്‍ എങ്ങനെ കാണാം?
മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടു താഴെയായി ഫോളോയിംഗ്, ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാ...
ഫോളോയിംഗ് ന്യൂസ്പേപ്പറുകള്‍ എങ്ങനെ കാണാം?
മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടു താഴെയായി ഫോളോയിംഗ്, ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാ...
ന്യൂസ് ലാംഗ്വേജ്/ആപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ മാറ്റാം?
ന്യൂസ് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാന്‍ ദയവായി താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്തുടരുക മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
വെള്ളയോ ശൂന്യമോ ആയ സ്‌ക്രീൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം?
പ്രിയ ഉപയോക്താവേ, നിങ്ങളുടെ OS ക്രമീകരണം ഡാർക്ക് മോഡിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നൈറ്റ് മോഡിലേക്കും മാറ്റുക (പ്രൊഫൈൽ -> ക്രമീകരണങ്ങൾ ->...