ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಎಂದರೇನು?
ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಆಗ ತಾನೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್...
ಏಕೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಕುರಿತು ನೀವು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ...
ನೀವು ‘ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್’ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಾ ಮತ್ತು ‘Notification’ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
ಇದು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಟೆಪ್-1: (a) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು >> ಆ್ಯಪ್‌ಗ...
ನೀವು ‘ವಿವೋ’ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಾ ಮತ್ತು ‘Show Notification’ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹು...
ನೀವು ‘ಆಪ್ಪೋ’ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಾ ಮತ್ತು ‘Show Notification’ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೋಟಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು...
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇದು ತೀರಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಡೈಲಿಹಂಟ್ / ನ್ಯೂಸ್‌ಹಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಆಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ: 1. ಪೇಜ್‌ನ...
Show Notifications' ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
ಇದು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆಪ್ಶನ್ 1: ಆ್ಯಪ್‌ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ‘ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌...
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಮಾಡಿ: 1. ಪುಟದ ಎಡ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡೈಲಿಹ...
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯುವುದು.
ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಕುರಿತು ನೀವು ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ ಘಟಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳ...
ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್...