ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ನಿಮಗಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಡೈಲಿಹಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯೂಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ YourFriends@dailyhunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ