નોટિફિકેશન્સ મેળવવાનું બંધ કરવા માટે, કૃપા કરી નીચે જણાવ્યા મુજબ કરોઃ

   1.        પૅજના ટોચના ડાબે ખૂણે દેખાતા પ્રોફાઈલ સેક્શન પર ટૅપ કરી ડેઈલીહન્ટ સેટિંગ્સમાં જાવ. સેટિંગ્સ આઈકોન પર ક્લિક કરી 'નોટિફિકેશન' બંધ કરો અને એ તમને પૉપ-અપ દેખાડશેઃ નોટિફિકેશન સફળતાપૂર્વક બંધ કરાયાં. (અથવા)

 2.        તમારા મોબાઈલ પરના ઍપ સેટિંગ્સમાં જાવ, ડેઈલીહન્ટ શોધો અને  'Show notifications'નું ઑપ્શન બંધ કરી દો. બંધ કરવાનું ઑપ્શન્સ અજમાવ્યા બાદ તમને હજી પણ નોટિફિકેશન્સ મળવાનું ચાલુ હોય તો અમને એ વિશે જણાવો. મદદ માટેનું અમારું ઈમેઈલ એડ્રેસ છે YourFriends@Dailyhunt.in