સૂચના

શું તમે 'રેડમી' ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો અને 'નોટિફિકેશન બતાવો' સક્ષમ કર્યા પછી પણ સૂચનાઓ મેળવી રહ્યા નથી?
તે તમારા ઉપકરણમાં કરવામાં આવેલા સેટિંગ્સને કારણે હોઈ શકે છે. સૂચનાઓ મેળવવા માટે તમે તમારા ઉપકરણના નીચેના સેટિંગ્સ બદલી શકો છો. વિકલ્પ: 1 સિક્યોરિટી >...
શું તમે 'એએસયુએસ' ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો અને 'સૂચનાબતાવો' સક્ષમ કર્યા પછી પણ સૂચનાઓ મેળવી રહ્યા નથી?
તે તમારા ઉપકરણ પર કરવામાં આવેલા સેટિંગ્સને કારણે હોઈ શકે છે. સૂચનાઓ મેળવવા માટે તમે તમારા ઉપકરણના નીચેના સેટિંગ્સ બદલી શકો છો. મોબાઇલ મેનેજર >> પર...
તમારી પસંદગીની ભાષામાં સૂચનાઓ કેવી રીતે મેળવવી?
તમે છેલ્લે વાંચેલા ભાષાના આધારે અમે સૂચનાઓ મોકલીએ છીએ. પરંતુ જો તમને બિનપસંદગીની ભાષાતરફથી સૂચના મળી રહી હોય. કૃપા કરીને અમને ક્લાયન્ટ આઈડી શેર કરો (હેલ્પ હ...
નોટિફિકેશન્સ શું છે?
જ્યારે કોઈ મોટા ન્યૂઝ બહાર આવે છે ત્યારે  મોબાઈલ ફોન પર મોકલવામાં આવતા અલર્ટ્સ એ નોટિફિકેશન્સ છે. હમણાં જ બન્યા હોય એવા રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, અથવા કોઈપણ...
આ નોટિફિકેશન્સ શા માટે મોકલવામાં આવે છે?
તમારી આસપાસના ન્યૂઝથી તમે અપડેટ રહો એવું અમે ઇચ્છતા હોઈએ છીએ, અને આથી આ નોટિફિકેશન્સ મોકલવામાં આવે છે. પણ તમને તેમની જરૂર ન હોય તો તમે ગમે ત્યારે તેને રોકી ...
શું તમે ‘વન પ્લસ’ ડિવાઈસીસનો ઉપયોગ કરો છો અને ‘Notification’ સક્ષમ કર્યા પછી પણ તમને નોટિફિકેશન્સ નથી મળી રહ્યા?
એક અથવા વધુ ઑપ્શન્સ કાં તો સક્ષમ અથવા અક્ષમ હોવાને કારણે આવું થઈ શકે છે, આ કેટલીક શરતોને આધીન હોય છે. સ્ટૅપ-1: (a) સેટિંગ્સમાં જાવ>> ઍપ્સ (b) "Ap...
શું તમે ‘વિવો’ ડિવાઈસીસનો ઉપયોગ કરો છો અને ‘Show Notification’ સક્ષમ કર્યા પછી પણ તમને નોટિફિકેશન્સ નથી મળી રહ્યા?
આવું તમારા ડિવાઈસ પર કરેલા સેટિંગ્સને કારણે થતું હોય એવું બની શકે. નોટિફિક્શન્સ મેળવવા માટે તમે તમારા ડિવાઈસમાં નીચેના સેટિંગ્સ બદલી શકો છો. કૃપા કરી ફોનના ...
શું તમે ‘ઓપ્પો’ ડિવાઈસીસનો ઉપયોગ કરો છો અને ‘Show Notification’ સક્ષમ કર્યા પછી પણ તમને નોટિફિકેશન્સ નથી મળી રહ્યા?
આવું તમારા ડિવાઈસમાં કરેલા સેટિંગ્સને કારણે થતું હોય એવું બની શકે. નોટિફિક્શન્સ મેળવવા માટે તમે તમારા ડિવાઈસમાં નીચેના સેટિંગ્સ બદલી શકો છો. કૃપા કરી ફોનના ...
ફરી વાર નોટિફિકેશન્સ મેળવવાનું શરૂ કઈ રીતે કરી શકાય?
એ બહુ જ સરળ છે. ડેઈલીહન્ટ/ન્યૂઝહન્ટ અને ફોન સેટિંગ્સ એમ બંને પર ઑપ્શન ઑન કરો. આવું કરવા માટેના સ્ટૅપ્સ નીચે મુજબ છેઃ  1.        પૅજના ટોચના ડાબા ખૂણે 3 ડૅશ...
'Show Notifications' સક્ષમ કર્યા બાદ પણ તમને નોટિફિકેશન્સ નથી મળી રહ્યા?
એક અથવા વધુ ઑપ્શન્સ કાં તો સક્ષમ અથવા અક્ષમ હોવાને કારણે આવું થઈ શકે છે, આ કેટલીક શરતોને આધીન હોય છે. ઑપ્શન  1: કૃપા કરી ઍપ સેટિંગ્સમાંથી ‘નોટિફિકેશન્સ’ને ...