હા, તમે બરાબર સાંભળ્યું. અમારી ડેઈલીહન્ટ ઍપ પર અમે લાઈવ ટીવી ચેનલ્સ ઉમેરી છે. કૃપા કરી ડેઈલીહન્ટ ઍપનું લેટેસ્ટ વર્ઝન અપડેટ કરો અને નીચે જણાવેલા પાથને અનુસરો અને તે મેળવો. ડેઈલીહન્ટ ખોલો>> ટીવી આઈકોન પર ટૅપ કરો>> લાઈવ ટીવી>> તમારી પસંદગીની ચેનલ્સ અને ટૉપિક્સ પસંદ કરો>> તમને તમારા પ્લેલિસ્ટમાં ઉમેરો આશા રાખીએ છીએ કે, ડેઈલીહન્ટ પર ન્યૂઝ જોવાનો આનંદ તમે લઈ રહ્યા છો. કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા/મદદ માટે, અમને YourFriends@Dailyhunt.in પર ઈમેઈલ કરો