પ્રિય યુઝર, તમને એવું લાગ્યું એ બદ્દલ અમે દિલગીર છીએ, પણ અમે કોઈ એક પક્ષ/ધર્મને ટેકો આપતા નથી. કોઈપણ પ્રકારના પૂર્વગ્રહોને દૂર કરવા માટે અમારું બધું કન્ટેન્ટ અને એડ્સ કડક ફિલ્ટર્સમાંથી પસાર થાય છે. આમ છતાં, આ બાબતને વધુ તપાસવામાં અને યોગ્ય સુધારાત્મક પગલાં લેવામાં અમને આનંદ થશે. કૃપા કરી સ્ક્રીનશૉટ અથવા લિન્ક અમારી સાથે yourfriends@dailyhunt.in પર શૅર કરો.