உங்களது டிவைஸை ‘ரீஸ்டார்ட்’ செய்ய கேட்டுக் கொள்கிறோம், அதன்பின் ஆப் செட்டிங்ஸ் சென்று 'Never Autoplay Videos' ‘செலக்ட்’ செய்க & இனி நீங்கள் ஆப் தடங்கல் இன்றி பயன்படுத்தலாம். 


ஒருவேளை, இதைச் செய்த பிறகும், பிரச்னை தீரவில்லை எனில், YourFriends@Dailyhunt.in என்ற முகவரிக்கு உங்களது ஆப் கிளையன்ட் ஐடி (செட்டிங் -புரொஃபைல் செக்‌ஷனில் பார்க்க) குறிப்பிட்டு எழுதி அனுப்புக.