ନିଜ ଡିଭାଇସକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍‌ ସେଟିଂକୁ ଯାଇ 'Never Autoplay Videos' ସିଲକ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପ୍‌କୁ ଆମ ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରପାରିବେ ।

କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଦେଖୁଚନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଇଡି(ସେଟିଂ-ପ୍ରୋଫାଇଲ ସେକ୍‌ସନରେ ମିଳିବ) ଜରିଆରେ YourFriends@Dailyhunt.inରେ ଲେଖନ୍ତୁ ।