कृपया तुमचे डिव्हाईस 'रिस्टार्ट' करा आणि अॅप सेटिंग्ज मधून 'Never Autoplay Videos' 'सिलेक्ट' करा आणि मग तुम्ही अॅप अखंडपणे वापरू शकाल अशी आशा आहे.


पण, तरीही ही समस्या कायम राहिल्यास तुमच्या अॅप क्लायंट आयडी सह (जो सेटिंग -- प्रोफाईल सेक्शनमध्ये सापडेल) आमच्याशी YourFriends@Dailyhunt इथे संपर्क साधा