தாராளமாக, வெவ்வேறு இமெயில் முகவரி பயன்படுத்தி இரண்டு அக்கவுன்ட்ஸ் வைத்துக் கொள்ளலாம். 


DH கிரியேட்டர் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என நம்புகிறோம். 


ஏதேனும் உதவி/உறுதுணைக்கு, creators@dailyhunt.in என்ற முகவரிக்கு இமெயில் அனுப்பவும்.