ஆட்ஸ்

டெய்லிஹன்ட்டில் ஏன் நாங்கள் ஆட்ஸ் காட்டுகிறோம்?
அன்பார்ந்த யூசரே, அசவுகரியம் ஏற்பட்டதற்கு வருந்துகிறோம். எங்களது சேவை மற்றும் ஆப்பை இலவசமாக இயக்க, சில நேரங்களில் விளம்பரம் காட்ட வேண்டியுள்ளது.  உங்களத...
ஆபாசமான அல்லது ஒழுக்கமற்ற ஆட் எதுவும் உங்களுக்கு தெரிகிறதா?
மிகவும் வருந்துகிறோம். இது எங்களுக்கும் பிடிக்காத விசயம். எங்களது கொள்கை விதிமுறைகளின்படி, ஆபாசமான அல்லது ஒழுக்கமற்ற விளம்பரங்களை நாங்கள் காட்ட மாட்டோம். இத...
ஒரு சார்பான விளம்பரம்
 அன்பார்ந்த யூசரே, உங்களுக்கு இப்படி தோன்றியதற்காக வருந்துகிறோம். நாங்கள் எந்த கட்சி/மதத்தையும் ஆதரிப்பதில்லை. எங்களது கன்டென்ட் மற்றும் விளம்பரம் அனைத்தும்...
வயது வந்தோருக்கான செய்தி/விளம்பரங்கள்
 அன்பார்ந்த பயனாளரே, மிகவும் வருந்துகிறோம். இது எங்களுக்கும் பிடிக்காத விசயம். இதுபற்றி ஆப்பில் அல்லது ஸ்கிரின்ஷாட்/லிங்க் எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்பி புகார்...
போலி விளம்பரம்
அன்பார்ந்த பயனாளரே, மிகவும் வருந்துகிறோம். எங்களுக்கும் இது பிடிக்காத விசயம். இதுபற்றி ஆப்பில் அல்லது ஸ்கிரின்ஷாட்/லிங்க் எங்களுக்கு அனுப்பி ரிப்போர்ட் செய்...