యాడ్స్

చాలా ప్రకటనలు సమస్య
ప్రియమైన యూజర్, మీకు కలిగిన అసౌకర్యానికి క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. మా సర్వీసుల నిర్వహణకు, యాప్‌ను ఉచితంగా కొనసాగించడానికి కొన్నిసార్లు మేము ప్రకటనల (యాడ్స్)ను...
డైలీహంట్‌లో మేము యాడ్స్‌ను ఎందుకు చూపిస్తాము?
ప్రియమైన యూజర్, మీకు కలిగిన అసౌకర్యానికి క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. మా సర్వీసుల నిర్వహణకు, యాప్‌ను ఉచితంగా కొనసాగించడానికి కొన్నిసార్లు మేము ప్రకటనల (యాడ్స్)ను...
అశ్లీలమైన లేదా అనైతికమైన యాడ్ ఏదైనా మీకు కనిపించిందా?
మిమ్మల్ని క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. అలాగే ఇలాంటి వాటిని మేము కూడా ప్రోత్సహించము. మా పాలసీ నిబంధనల ప్రకారం, అశ్లీలమైన లేదా అనైతికమైన యాడ్స్‌ను మేము చూపించము. ఒ...
పక్షపాతంతో కూడిన యాడ్
ప్రియమైన యూజర్, మీకు అలాంటి భావన కలిగించినందుకు మేము క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. అయితే, మేము ఏ ఒక్క పార్టీ/మతానికి మద్దతునివ్వము. అలాగే మా కంటెంట్ ఇంకా యాడ్స్‌ల...
పెద్దలకు మాత్రమే తగిన (అడల్ట్) న్యూస్ / యాడ్స్
ప్రియమైన యూజర్, మిమ్మల్ని క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. అలాగే ఇలాంటి వాటిని మేము కూడా ప్రోత్సహించము. యాప్‌లో రిపోర్ట్ చేయడం ద్వారా లేదా వాటి స్క్రీన్‌షాట్ / లింక్...
నకిలీ యాడ్ సమస్య
ప్రియమైన యూజర్, మిమ్మల్ని క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. అలాగే ఇలాంటి వాటిని మేము కూడా ప్రోత్సహించము. యాప్‌లో రిపోర్ట్ చేయడం ద్వారా లేదా వాటి స్క్రీన్‌షాట్ / లింక్...